บัตรเครดิต / บัตรเดบิตกสิกรไทย (KBank)

บัตรเครดิต / บัตรเดบิตกสิกรไทย (KBank)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2561

● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)

● โปรแกรมตรวจสุขภาพ "Kbank Cycle of Care2018" 
17 รายการ  ราคา 2,888 บาท
หมายเหตุ : - รับคูปองอาหาร 1 ชุด/ 1 โปรแกรม
                  - กรุณางดน้ำ งดอาหาร ก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 8 - 12 ชม.

โปรโมชั่นประจำเดือน