บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (ที่มีสัญลักษณ์ SOS) และบัตร Family Plus (ไม่มีสัญลักษณ์ SOS)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (ที่มีสัญลักษณ์ SOS) และบัตร Family Plus (ไม่มีสัญลักษณ์ SOS)

ช่วงเวลา : 01 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

  • • ส่วนลดค่าห้อง 5%
  • • ส่วนลดค่ายา 5%

    ** 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล

โปรโมชั่นประจำเดือน