บัตร เอสซีบี เดบิท พลัส SCB Debit Plus

บัตร เอสซีบี เดบิท พลัส SCB Debit Plus

ช่วงเวลา : 01 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2560

  • • ส่วนลดค่าห้อง 10% (ชำระด้วยเงินสด)
  • • ส่วนลดค่ายา 10% (ชำระด้วยเงินสด)

    สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

    • ** ส่วนลด 5% ค่าห้อง, ค่ายา กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

โปรโมชั่นประจำเดือน