ภาษา
ขนาดตัวอักษร
A A A
ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ประกันสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี AIA Classic Package และ Premium Package ปี 2554


โรงพยาบาลนนทเวชได้รับแต่งตั้งจากบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ให้เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์แบบ Executive Gold Plan (EGP), VIP หรือสมาชิกสโมสร Premier Agent ทั้งโปรแกรมตรวจ แพ็คเกจคลาสสิค (Classic Package) และโปรแกรมแพ็คเกจพรีเมี่ยม (Premium Package) ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกตรวจสุขภาพตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนดไว้ตามบัตรกำนัลกับทางโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555
ท่านสามารถใช้สิทธิ์ โดยการเลือกรับบริการได้ 1 รายการ จาก 6 รายการ ตามระบุด้านล่าง

รายการตรวจสุขภาพตามรายการมาตรฐาน
รายการตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม
รายการตรวจสมรรภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน
รายการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
รายการตรวจภายในสตรี ตรวจมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
รายการตรวจสุขภาพฟัน ขัดฟัน ขูดหินปูน / เคลือบฟูออไรด์โดยทันตแพทย์ 2 ครั้ง/ปี (C7 ตัดคูปองตามรอยปรุด้านหลังเมื่อใช้บริการ)


หมายถึงรายการที่รับการตรวจ
รายละเอียดการตรวจ รายการตรวจสุขภาพ
C1 C2 C3 C4 C5 C7
ตรวจสุขภาพตามรายการมาตรฐาน (PE-Physical Examination) 13 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ และสรุปผลการตรวจทั้งหมด (Physical Examination & Report), ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง (Measure Weight & Heigt), วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร
(Measure Blood Pressure & Puulse)
         
ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
         
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
         
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile):
- ตรวจระดับโคเลสเตอรอล (Cholesterol)
         
- ตรวจระดับไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
         
- ตรวจระดับไขมันหนาแน่นสูง (HDL)
         
- ตรวจระดับไขมันหนาแน่นต่ำ (LDL)
         
ตรวจการทำงานของตับ
- เอนไซม์ของตับ (SGOT, SGPT, Alk, Phosphatase)
         
- ระดับโปรตีน (Albumin, Total Protein)
         
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
         
ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
         
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
         
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
         
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG) (สำหรับลูกค้าที่อายุ 40 ปีขึ้นไป)          
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress Test : EST)          
ตรวจเลือดคัดกรองหามะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen : PSA)            
ตรวจคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนักโดยแพทย์ศัลยกรรม (PR)            
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S Whole Abdomen)          
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen)          
ตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม
(Mammogram / Mammogram & Ultrasound Breasts)
         
ตรวจภายในสตรีและมะเร็งปากมดลูก (PV & Thin Prep / Pap Smear)          
ตรวจสุขภาพฟัน (Oral Care) ตามรายการข้างล่างนี้ (มีคูปอง 2 ใบ)
ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟูออไรด์ (อายุน้อยกว่า 12 ปี) / ครั้ง / 1 คูปอง
ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) / ครั้ง / 1 คูปอง
         


กลับด้านบน
ท่านสามารถใช้สิทธิ์ โดยการเลือกรับบริการได้ 1 รายการ จาก 13 รายการ ตามระบุด้านล่าง

- รายการตรวจสุขภาพร่างกาย


หมายถึงรายการที่รับการตรวจ
รายละเอียดการตรวจ รายการตรวจสุขภาพ (ชาย) รายการตรวจสุขภาพ (หญิง)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
ตรวจสุขภาพตามรายการมาตรฐาน
(PE-Physical Examination) 14 รายการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ และสรุปผลการตรวจทั้งหมด (Physical Examination & Report), ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง (Measure Weight & Heigt), วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร
(Measure Blood Pressure & Puulse)
ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile):
- ตรวจระดับโคเลสเตอรอล (Cholesterol)
       
- ตรวจระดับไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride)
       
- ตรวจระดับไขมันหนาแน่นสูง (HDL)
       
- ตรวจระดับไขมันหนาแน่นต่ำ (LDL)
       
ตรวจการทำงานของตับ
- เอนไซม์ของตับ
(SGOT, SGPT, Alk, Phosphatase)
       
- ระดับโปรตีน (Albumin, Total Protein)
       
- ตรวจน้ำดี (Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
       
ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
       
ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
       
ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
       
เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
       
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(Electrocardiogram : EKG)
           
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress Test : EST)            
ตรวจเลือดคัดกรองหามะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen : PSA)                    
ตรวจคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนักโดยแพทย์ศัลยกรรม (PR)                    
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S Whole Abdomen)                
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
(U/S Lower Abdomen)
             
ตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านม
(Mammogram / Mammogram & Ultrasound Breasts)
               
ตรวจภายในสตรีและมะเร็งปากมดลูก
(PV & Thin Prep / Pap Smear)
               

หมายเหตุ : ลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รับการตรวจเลือดคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic Specific Antigen : PSA) เพิ่มอีก 1 รายการ (เฉพาะรายการ P1 และ P2)


รายการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ครบ 3 เข็ม (รวมค่าแพทย์สั่งฉีดวัคซีน แต่ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก)
รายการตรวจสุขภาพฟัน และ/หรือ รับการฉีดวัคซีน 4 คูปอง สำหรับการใช้บริการ
• ตรวจฟัน ขัดฟัน และเคลือบฟูออไรด์ (อายุน้อยกว่า 12 ปี) / ครั้ง / 1 คูปอง
• ตรวจฟัน ขัดฟัน และขูดหินปูน (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) / ครั้ง / 1 คูปอง
• ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล : ผู้ใหญ่หรือเด็ก / เข็ม / คน / 1 คูปอง
• ฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส : ผู้ใหญ่หรือเด็ก / เข็ม / คน / 1 คูปอง


ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแจ้งลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ Wellness Center โทร. 0-2596-7900 หรือ
Insurance Center โทร. 0-2596-7930


กลับด้านบน