โรงพยาบาลนนทเวช มอบความความห่วงใย “รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง...ป้องกันได้” บ.ไปรษณีย์ไทย

โรงพยาบาลนนทเวช มอบความความห่วงใย “รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง...ป้องกันได้” บ.ไปรษณีย์ไทย

     โรงพยาบาลนนทเวช มอบความห่วงใยด้วยกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง...ป้องกันได้” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันโรคทางหลอดเลือสมอง ซึ่งเป็นโรคใกล้ตัวและพบได้บ่อยมากในยุคนี้ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อเร็วๆ นี้