เด็กและวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่น

 • โรคมือ เท้า ปาก

       โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสพบได้บ่อยตลอดปีในเด็กโดยเฉพาะในวัยเด็กอนุบาล เนื่องจากสามารถติดต่อกันได้โดยง่ายโดยการสัมผัสน้ำลาย หรือสิ่งคัดหลั่งจากตุ่มใสที่เกิดขึ้นบริ...
 • เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย...ทำอย่างไรดี

  เมื่อลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย...ทำอย่างไรดี      ปัจจุบันพบว่ามีเด็กจำนวนมากที่กำลังประสบกับภาวะที่เรียกกันว่า “เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย” นั่นคือ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางส...
 • โรคสุกใส

       ต้นฤดูหนาวในช่วงอากาศเย็นระหว่างเดือนตุลาคมเป็นต้นไป มักพบว่ามีการระบาดของโรคสุกใสเนื่องจากเป็นโรคที่ระบาดได้ง่ายในอากาศเย็น โดยเฉพาะในโรงเรียน หรือ สถานรับเลี้ยงเด็ก โรคสุกใส...
 • ตาขี้เกียจ (Lazy Eye)

   ตาขี้เกียจ (Lazy Eye) ตาขี้เกียจคือ ?      ตาขี้เกียจ (Lazy eye หรือ  Amblyopia) พบได้ประมาณ 1-5% เป็นภาวะที่ เด็กมีการมองเห็นลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก พัฒนาการมอง...
 • รู้ทันป้องกันลูกรักจากโรคภูมิแพ้

  โรคภูมิแพ้ในเด็ก แบ่งเป็น 4 ชนิดใหญ่ๆได้แก่ ​1.โรคแพ้อาหาร : พบได้ตั้งแต่อายุน้อย โดยอาหารที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้มากที่สุด ได้แก่ นมวัว นมถั่วเหลือง ถั่วลิสง แป้งสาลี ไข่ และอาหารทะเล ...
 • ไข้หวัดใหญ่... โรคภัยยุคใหม่อยู่ใกล้ตัว

  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อที่แพinร่กระจายอย่างรวดเร็ว พบได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  Influenza Virus มีหลายสายพันธุ์ แบ่งออกได้เป็นประเภท&nbs...
 • ไวรัส RSV รู้ทันป้องกันลูกหลาน

       ช่วงปลายฝนต้นหนาวระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่เด็ก ๆ มักจะป่วยบ่อย เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงและมักจะรับเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะไวรัส RSV ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่ส่งผลร...
 • ไข้เลือดออกและวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

       “ไข้เลือดออก” เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ชื่อ เดงกี่ ( Dengue virus ) โดยมียุงลาย เป็นพาหะของโรค เชื้อไวรัสเดงกี่มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ แต่ละปีอาจจะมีการแพร...
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

       มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งที่พบในคนไทย เกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกคือ การติดเชื้อ HPV (Human Papilloma Virus)   &...
 • วัคซีนป้องกัน โรคปอดอักเสบ

  โรคจากเชื้อ Pneumococcus เป็นโรคจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Streptococcus pnuemoniae ซึ่งติดต่อโดยทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ตั้งแต่ คออักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อ ในกระแสเลือด...