ประเภทห้องพัก
ห้องเด็กอ่อน ปกติ

  • ค่าบริการห้องพัก800
  • ค่าบริการ รพ.500
  • ค่าบริการพยาบาล1,200
  • ค่าอาหาร0