ประเภทห้องพัก
Deluxe

  • ค่าบริการห้องพัก3,200
  • ค่าบริการ รพ.500
  • ค่าบริการพยาบาล1,700
  • ค่าอาหาร550