โรคหลงลืม

 •    
 • โรคหลงลืม(Dementia) เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
 •     1. สาเหตุที่เกิดจากสมองเสื่อมโดยตรง พบบ่อยมี 2 ประการคือ
  •         1.1 โรคหลอดเลือดสมอง (Vascular Dementia) โรคนี้พบราว 20% ของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
  •         1.2 โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease) พบราว 70% - 80% ของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยจะมีอาการเลวลงเรื่อยๆ มีภาวะสมองฝ่ออย่างรวดเร็ว
  •  
 •      2. สาเหตุที่ทำให้สมองทำงานผิดปกติชั่วคราว ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น
 •          2.1 โรคพร่องไทรอยด์ (Hypothyroidism)
 •          2.2 โรคขาดวิตามินบี (Vitamin B Deficiency)
 •          2.3 โรคน้ำท่วมสมอง (Normal Pressure Hydrocephalus)
 •          2.4 โรคเนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)
 •          2.5 โรคซิฟิลิส (Syphilis) 

โรคหลงลืม สามารถตรวจคัดกรองโดยการทำแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น (TMSE)

 •    การวินิจฉัย ตรวจยืนยันการวินิจฉัยโดย
 •        1. การตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้สมองทำงานแบบผิดปกติชั่วคราว ซึ่งเมื่อพบสาเหตุสามารถรักษาให้หายขาดได้
  • 2. ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อหารอยโรคในสมองที่เป็นสาเหตุของโรคหลงลืม
 •  

โปรโมชั่นประจำเดือน