เลิกเหล้าหยุดมะเร็งตับ

เลิกเหล้าหยุดมะเร็งตับ

"ดื่มสุรามากๆ เข้าก็ย่อมมีผลโดยตรงต่อตับ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ ซึ่งเป็นมะเร็งอีกชนิดที่มีอันตรายอย่างมาก เพราะเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย"

ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุด มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะผู้ชายที่ชอบงานสังสรรค์ และส่วนใหญ่สำหรับทุกๆ กิจกรรมการฉลองอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้สำหรับท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย ก็คื่อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์นั้นเอง และหลายคนก็ไม่ได้คิดและมองข้ามอันตรายจากเจ้าแอลกอฮอร์พวกนี้ ซึ่งเจ้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์พวกนี้หากงดหรือเลิกได้ก็ย่อมเป็นเรื่องดี จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจภายหลัง

เมื่อดื่มสุรามากๆ เข้าก็ย่อมมีผลโดยตรงต่อตับ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อกการเป็นมะเร็งตับได้ ซึ่งเป็นมะเร็งอีกชนิดที่มีอันตรายอย่างมาก เพราะเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีสถิติยืนยันว่าเมื่อเป็นแล้วโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบแพทย์เมื่อรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติซึ่งมักจะเป็นในระยะที่ 3 หรือ 4 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ทำให้การรักษาได้ผลต่ำ ถึงแม้จะสามารถรักษาได้หลายวิธีทั้งการผ่าตัด การฉีดยา เข้าก้อนมะเร็งโดยตรงในระยะเริ่มแรก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น

อาการของผู้ป่วยมะเร็งตับที่ชัดเจนก็คือ รู้สึกอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร จุกเสียด แน่นท้อง น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว และอาการที่เด่นชัดก็คือปวดชายโครงด้านขวา โดยอาจร้าวไปที่ไหล่ด้านขวาหรือลำตัวซีกขวาและอาจคลำพบก้อนที่ชายโครงได้

สำหรับการรักษานั้นขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งตับว่าเป็นมากหรือยัง โดยทั่วไปมีการรักษาดังต่อไปนี้ คือ

เมื่อรู้ว่าสุราทำให้เกิดโรคที่อันตรายต่อชีวิตอย่างนี้แล้ว จะยังคงเลื่อกดื่มอยู่อีกรึเปล่า แต่หากปฏิเสธไม่ได้ก็ควรมีสติดื่มแต่พอประมาณ น่าจะเป็นวิธีเลี่ยงที่ดีที่สุด ที่สำคัญนอกจากจะห่างไกลจากมะเร็งตับแล้ว ยังปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกด้วย

  • - การผ่าตัด จะทำได้ก็ต่อเมื่อมะเร็งนั้นอยู่เฉพาะที่ตับ และขนาดไม่ใหญ่มาก และที่สำคัญตับต้องไม่มีโรคอื่นๆ เช่น โรคตับแข็ง
  • - Transcatheter Oily Chemo-embolization หรือ TOCE ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป วิธีรักษาแบบ TOCE นี้มักจะกระทำโดยรังสีแพทย์ โดยการสอดสายขนาดเล็กเข้าไปทางเส้นเลือดแดงตับ เพื่อเข้าไปถึงก้อนมะเร็งโดยตรงเพื่อใส่ยาเคมีเข้าไปที่ก้อนมะเร็ง พร้อมทั้งอุดเส้นเลือดหลักที่เข้าไปเลี้ยงก้อนมะเร็งด้วยในเวลาเดียวกัน วิธีการรักษาแบบนี้ก็ได้ผลอยู่บ้างแต่ไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้ โดยส่วนใหญ่มะเร็งจะกลับโตขึ้นมาได้อีก หรืออาจแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้ เช่นปอดหรือกระดูกในทางการแพทย์การรักษาโดยวิธีนี้จึงเป็นการรักษาเพื่อยืดเวลา ในบางกรณีเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงและไม่กระจายไปที่อื่นอาจจะผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกเลยก็ได้

โปรโมชั่นประจำเดือน