เลือกภาษา

Room
ICU.

  • Rate3,500
  • Hospital Service800
  • Nursing Service4,000
  • Meal900