ตรวจสุขภาพทำประกัน

ตรวจสุขภาพทำประกัน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกันชีวิตโรงพยาบาลนนทเวช

 1. เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 07.00-15.00 น.
 2. ท่านสามารถนัดหมาย ติดต่อนัดหมายตรวจสุขภาพ ได้ที่โทร. 0-2596-7808, 0-2596-7900, 0-2596-7888 ต่อ 2573-74
 •  
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน
 • 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
 • 2. งดน้ำ อาหาร และยา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 • 3. ในการเก็บปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลางๆ
 • 4. สำหรับสุภาพสตรี หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
 • 5. สำหรับสุภาพสตรี ควรเก็บปัสสาวะหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของปัสสาวะ
 • รายชื่อบริษัทประกัน
 • 1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • 2. บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
 • 3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 4. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 5. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 6. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 8. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 9. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 11. บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 12. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 13. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 14. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 15. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 16.บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 17. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 18. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 19. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 20. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 21. บริษัท เอไอเอ จำกัด