คลินิกสุขภาพใจ

ศูนย์สุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ


 

ขอบเขตการให้บริการ ศูนย์สุขภาพใจ

ศูนย์สุขภาพใจ นนทเวช ของเราพร้อมให้บริการบำบัดด้านจิตเวชรักษาอาการซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย อาการติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด โดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกเราพร้อมให้บริการจิตบำบัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเช่น โรคซึมเศร้า ติดสารเสพติดด้วยการทดสอบทางจิตวิทยา ฯลฯ

ศูนย์สุขภาพใจ นนทเวช มีบริการให้การปรึกษา ปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และทีมงานเฉพาะทางโดยตรง ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ