โรงพยาบาลนนทเวช เข้ามอบกระเช้าแทนความห่วงใย

โรงพยาบาลนนทเวช เข้ามอบกระเช้าแทนความห่วงใย

     คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช เข้ามอบกระเช้า เพื่อขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลนนทเวชดูแล แก่คุณศักดิ์ชัย สายเพอ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม   ที่ผ่านมา