โรงพยาบาลนนทเวชให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง กระทรวงการต่างประเทศของรัฐสุลต่านโอมาน

โรงพยาบาลนนทเวชให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูง กระทรวงการต่างประเทศของรัฐสุลต่านโอมาน

     คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับ Mr. Hamood Nasser Sulaiyam AI Nahdi เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman และ Mr. Abdullah Khamis Obaid AI Jashmi เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก Ministry of Defence of the Sultanate of Oman ที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลนนทเวชดูแลการตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย ซึ่งได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกจากทีมแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดี   ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ Wellness Center ชั้น 5 โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อเร็วๆนี้