โรงพยาบาลนนทเวชให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

โรงพยาบาลนนทเวชให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

     คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ นำโดย คุณกาญจนี รักษ์สกุล ผู้อำนวยการ Network Operation ในการเข้าเยี่ยมชม พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงพยาบาลนนทเวช