โรงพยาบาลนนทเวช เข้ามอบกระเช้าแทนความห่วงใย

โรงพยาบาลนนทเวช เข้ามอบกระเช้าแทนความห่วงใย

     คุณนิตยา ชื่นศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช เข้ามอบกระเช้า เพื่อขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลนนทเวชดูแล แก่คุณพัลลภ เงินเจริญ ผู้จัดการสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา