แพคเกจเหมาจ่ายผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

แพคเกจเหมาจ่ายผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั่นประจำเดือน