บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

บัตรเครดิตเคทีซี KTC (KTC FLEXI 0%)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี - 31 ธ.ค.2561
  • • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

โปรโมชั่นประจำเดือน