แพคเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดสลายต้อกระจก โดยใช้เครื่องสลายเลนส์ (PHACO With IOL) ในราคา 37,000 บาท (รวมเลนส์)