โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน”

     โรงพยาบาลนนทเวช นำโดย คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาล   นนทเวช จำกัด (มหาชน) นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นพ.มัยธัช สามเสน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายงานแพทย์และการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบ ยาและเวชภัณฑ์ รวม 21 รายการ ให้แก่ สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ภายใต้โครงการ “นนทเวช เพื่อสังคม และชุมชน” เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุข ณ สถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560