เลือกภาษา

VIP First Class

Room
VIP First Class

  • Rate6,000
  • Service Charge500
  • Service Charge1,700
  • Meal900