โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมสนับสนุนสื่อแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมสนับสนุนสื่อแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

     เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (18 เม.ย 60) : คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาล นนทเวช จำกัด (มหาชน) นพ.อุดม เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมมอบ เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม 16 รายการ ให้แก่ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมี อ.อนันตศักดิ์ วงศ์คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการ พร้อมคณะนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลนนทเวช