เลือกภาษา

Room
Single Room

  • Rate2,500
  • Service Charge500
  • Service Charge1,700
  • Meal900