ศูนย์ครรภ์คุณภาพ

การเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ศูนย์ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ (4D) ตรวจดูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งมีห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องคลอดที่ทันสมัย

ทีมแพทย์

  • ผศ.นพ.กุศล รัศมีเจริญ

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   M.D. Siriraj Hospital, Mahidol University

   วุฒิบัตร

   ว.ว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology

   Certificate in Perinatal Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, university of Tokyo, Japan

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาโรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   สูตินรีเวชทั่วไป, โรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ
   กระบังลมหย่อน ( มดลูกหย่อน ) 
   การควบคุมปัสสาวะผิดปกติ 
   ปัสสาวะเล็ด 
   ผ่าตัดโรคกระบังลมหย่อนผ่านทางหน้าท้องด้วยวิธีส่องกล้อง
   ผ่าตัดรักษาโรคกระบังลมหย่อนทางช่องคลอด โดยการใช้ตาข่ายช่วยยึด 
   ผ่าตัดโรคปัสสาวะเล็ดโดยการใช้ตาข่ายยกท่อปัสสาวะ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 14:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
  • นพ.จิรพล กุมภลำ

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   M.D. Faculty of Medicine,Chulalongkorn University

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Prapokklao Hospital

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   Diplomate Thai Board of Maternal Fetal Medicine, Ramathibodi Hospital

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 3 ก.ค. 61
   • วันพุธ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 ก.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ก.ค. 61
  • นพ.เฉลิม เสริมเกียรติพงศ์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Siriraj Hospital, Mahidhol University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 12:00
   • วันอังคาร 09:00 - 12:00
   • วันพุธ 09:00 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 12:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 12:00
  • พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   M.D., Faculty of Medicine, Chiangmai University

   วุฒิบัตร

   ว.ว. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 19:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • นพ.ประทีป หาญอิทธิกุล

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
   - ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / มีบุตรยาก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การรักษาผู้มีบุตรยาก
   -การติดเชื้อ
   -การผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง+ในโพรงมดลูก
   -การผ่าตัดแก้หมันหญิง
   -ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง
   -ถุงน้ำรังไข่
   -การผ่าตัดแก้ไข่ท่อนำไข่


   การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   -การตัดมดลูก
   -เนื้องอกมดลูก
   -เนื้องอกรังไข่
   -ซีสต์ที่รังไข่,ช็อกโกแลตซีสต์
   -เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   -ผังผืดในเชิงอุ้งเชิงกราน
   -ท่อนำไข่อุดตัน
   -ติ่งเนื้อ,เนื้องอก,ผังผืดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก
   -ปวดท้องน้อย,ปวดประจำเดือน
   -ระดูมาไม่ปกติ (มาช้า,ไม่มา,มามาก,มากระปริบกระปรอย)

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ค. 61 และ 13 ส.ค. 61 และ 15 ต.ค. 61 และ 10 ธ.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 23 ต.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 5 ธ.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 15:00 - 18:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 10:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ก.ค. 61 และ 1 ส.ค. 61 และ 13 ต.ค. 61
  • ผศ.พญ.พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   M.D., Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี

   Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology, Rajavithi Hospital, Department of Medical Services, Ministry of Public Health

   เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   Diplomate Thai Board of Maternal Fetal Medicine, Faculty of Medicine, Chieng Mai University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การวินิจฉัยทารกขณะอยู่ในครรภ์ และการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 16:00
  • พญ.พัชราภรณ์ วงศาโรจน์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 

   M.D., Faculty of Medicine Vajira Hospital, Thailand 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศิริราชพยาบาล 

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 20:00
   • วันอังคาร 08:00 - 16:00
   • วันพุธ 13:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 15:00
  • พญ.มัลลิกา เก่งสกุล

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

   M.D., Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Chulalongkorn University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 5 ส.ค. 61
  • นพ.รังสรรค์ ศรีวัชรินทร์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

   วุฒิบัตร

   ว.ว. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 12:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 17 ก.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 16:00
  • พญ.ลินดา อุดมศรีรุ่งเรือง

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

   M.D., Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Siriraj Hospital, Mahidol University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 15:00
   • วันอังคาร 08:00 - 15:00
   • วันพุธ 09:00 - 19:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 15:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 15:00
   • วันเสาร์ 08:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 ก.ค. 61
  • ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   Diplomate Thai Board of Obstetrics and Gynecology, Chulalongkorn University

   Research Fellow, Osaka university School of Medicine

   เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

   Diplomate Thai Board of Maternal Fetal Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เวชพันธุศาสตร์, วางแผนครอบครัว, อัลตราซาวด์, วัยทอง 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 14:00 - 16:00
  • พญ.วัลย์วิสา ธารไพรสาณฑ์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และมะเร็งทางนรีเวช
   - ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / มีบุตรยาก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ภาวะมีบุตรยาก เด็กหลอดแก้ว 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:30
   • วันพุธ 09:00 - 15:30
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 15:30
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:30
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 15:30
  • นพ.วิชัย วงศ์ภูวรักษ์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   M.D., Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   ว.ว.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology, Mahidol University  

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 17:00
   • วันอังคาร 12:00 - 17:00
   • วันพุธ 09:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 17:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 17:00
  • นพ.วิศิษฐ์ ค้อสุวรรณดี

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   Diplomate Thai Board of Obstetric & Gynecology

   อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์

   Diplomate Thai Board of Maternal Fetal Medicine

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ทำคลอดบุตรทางช่องคลอด
   ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
   เจาะน้ำคร่ำเพื่อการวินิจฉัย 
   อัลตร้าซาวด์ทางนรีเวช
   อัลตร้าซาวด์ทางสูติ
   ผ่าตัด ถุงบาร์โธลิน(ถุงน้ำที่ปากช่องคลอด)
   ขูดมดลูก
   ผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่
   ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก
   ผ่าตัดมดลูก

   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 16:00
   • วันอังคาร 14:00 - 20:00
   • วันพุธ 08:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 16:00
  • นพ.สุรพันธ์ สัจจปาละ

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 12,26 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 14:00 - 20:00
  • พญ.สุรางค์ พันธุ์ฟุ้ง

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์นรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติ-นรีแพทย์ จุฬาลงกรณ์

   Diplomate Thai Board of Obstetric and Gynecology, Chulalongkorn University

   Diploma in Clinic Epidemiology, Newcastle, Australia

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวช

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:30 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 61 และ 9 ธ.ค. 61