ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงการตรวจพิเศษทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูงมากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง

ทีมแพทย์

  • นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา

   แผนก
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:30 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

   แผนก
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   Master Class on Laparoscopic Radical prostatectomy. Ecole Europeene de chirurgie, Universire Paris Descartes, France

   Fellowship in Uro-oncology Fundacio Piugvert, Barcelona, Spain
    

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 11:00
  • นพ.ทวีพงษ์ เหลืองอ่อน

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

   Voiding Dysfunction 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 14:00
   • วันอังคาร 09:00 - 14:00
   • วันพุธ 13:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 14:00
  • นพ.นิวัฒน์ ลักขณาวงศ์

   แผนก
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ผ่าตัดผ่านกล้อง

   - ผ่าตัดด้วยเลเซอร์

   - ต่อมลูกหมาก

   - นิ่วทางเดินปัสสาวะ

   - มะเร็งทางเดินปัสสาวะ

   - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ และสุขภาพเพศชาย

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ธ.ค. 61
  • นพ.ภาณุ เธียรสุคนธ์

   แผนก
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 00:00 - 23:59 หมายเหตุ : หากต้องการนัดหมายกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
   • วันอาทิตย์ 00:00 - 23:59 หมายเหตุ : หากต้องการนัดหมายกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
  • นพ.สุรัติ กิตติศุภพร

   แผนก
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 13:00 - 17:00
  • นพ.อติคุณ พันธ์ทับ

   แผนก
   - ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ

   - การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปตัดเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะ

   - การผ่าตัดนิ่วในท่อไตโดยวิธีส่องกล้อง

   - การผ่าตัดรักษานิ่วในไตโดย การส่องกล้องผ่านรูผิวหนังบริเวณเอว

   - การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ

   - การทำหมันชาย

   การขลิบอวัยวะเพศ

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 14:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 2,9 ธ.ค. 61

โปรโมชั่นประจำเดือน