ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆในประเทศที่นำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง มาใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการรักษา  ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กได้นำความก้าวล้ำทางการแพทย์มาผสานกับความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและลดภาวะการติดเชื้อ....

ทีมแพทย์

โปรโมชั่นประจำเดือน