ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนอันดับต้นๆในประเทศที่นำเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง มาใช้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการรักษา  ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กได้นำความก้าวล้ำทางการแพทย์มาผสานกับความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและลดภาวะการติดเชื้อ ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กยังมีบริการด้านการักษาเฉพาะทาง  และได้นำเทคโนโลยี 3D Full High Definition Laparoscopic Surgery มาใช้ในการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ ซึ่งปลายกล้องสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศทาง ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียดเชิงลึกของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างชัดเจน จึงเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัด ลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ฟื้นตัวไว สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ทีมแพทย์

โปรโมชั่นประจำเดือน