ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ

เปิดบริการอย่างเหนือระดับ ณ บริเวณชั้น 2 ของอาคารด้านหน้า ให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ ทีมสหสาขา ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรมที่ผ่านระบบปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแล และการจัดการระดับสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาของการเข้ารับบริการ

ทีมแพทย์

  • ทพ.กะแสง จำนงไทย

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมจัดฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   Certficate in Orthodontic, Osaka University

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ธ.ค. 61
  • ทพญ.กิติมาน ชนารัตน์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก
   การศึกษา

   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (Biology University of California, Irvine)

   Doctor of Dental Surgery (D.D.S), University of Southern California

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) 

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 11,18,25 มิ.ย. 62
   • วันพุธ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันพุธ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน (งดออกตรวจ 2 ม.ค. 62 และ 12,19,26 มิ.ย. 62)
  • ทพญ.จินตวี เจรจาปรีดี

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมรักษารากฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 31 ธ.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 2 ม.ค. 62
   • วันศุกร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ธ.ค. 61
  • ทพญ.ทียารัชต์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน (งดออกตรวจ 28 ธ.ค. 61)
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 18:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 3 , 5 ของเดือน (งดออกตรวจ 30 ธ.ค. 61)
  • ทพ.ธนพัฒน์ พิริยะพันธุ์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วทบ. ทบ. หลักสูตรหลังปริญญาทางศัลยกรรมช่องปาก 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 09:00 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 16:00
  • ทพญ.ธัทธนา รุ่งตระกูล

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry)

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 10:00 - 20:00
  • ทพ.ธีรศักดิ์ จงเจริญใจ

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:30 - 20:00
   • วันศุกร์ 09:30 - 18:00
  • ทพ.นที นนท์ภาษโสภณ

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ช่องปากแม็กซิลโลเฟเชียล
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
  • ทพญ.นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมรักษารากฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ธ.ค. 61
  • ทพญ.นิภาพร มณีศิลาสันต์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   - ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   - ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก
   การศึกษา

   - ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   - ประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8  สถาบันพระปกเกล้า

   - ประกาศนียบัตร การบริหารงานโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

    

    

   วุฒิบัตร

   - ประกาศนียบัตรสาขาโรคปริทันต์ , Baylor College of dentistry, United States

   ประกาศนียบัตรสาขาโรคปริทันต์ , Northwestern university dental school , United States

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ทันตกรรมทั่วไป

   - รักษาโรคปริทันต์ (โรคเหงือก)

   - รักษารากฟัน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   • วันพุธ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (งดออกตรวจ 19 ธ.ค. 61) 13:00 - 16:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์ทันตกรรม (งดออกตรวจ 19 ธ.ค. 61)
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
   • วันศุกร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (งดออกตรวจ 21 ธ.ค. 61)
   • วันเสาร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : ออกตรวจที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (งดออกตรวจ 22 ธ.ค. 61)
  • ทพญ.นุชนารถ เปล่งศรีงาม

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมสำหรับเด็ก
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ทันตกรรมเด็ก 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 ธ.ค. 61
   • วันเสาร์ 17:00 - 20:00
  • ทพ.บุรินทร์ วงศ์ภัทรกิจ

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 31 ธ.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 2 ม.ค. 62
  • ทพญ.ปณิตา เชี่ยวชาญ

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 20:00
  • ทพญ.ปาริชาต กรวยกิตานนท์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมรักษารากฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 20:00
   • วันอังคาร 09:00 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 ม.ค. 62
  • ทพ.ปิยบุตร จารุเหติ

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
  • ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมหัตถการ
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขา ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - อุดฟัน                                

   - ครอบฟัน                     

   - เคลือบฟัน    

   - ฟอกสีฟัน                  

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน (งดออกตรวจ 30 ธ.ค. 61)
  • ทพญ.พิริยา สุดสวัสดิ์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 2)

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 20:00
  • ทพญ.วรรณี ศรีตงกิม

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมจัดฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   Master of Science in Dentistry, St. Louis University, USA

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 15:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ธ.ค. 61
  • ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ธ.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 ธ.ค. 61 (งดเวลา 10-14 น.)
  • ทพ.วสันต์ ประเสริฐสม

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ช่องปากแม็กซิลโลเฟเชียล
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน (งดออกตรวจ 21 ธ.ค. 61)
   • วันเสาร์ 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ธ.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 18:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
  • ทพญ.วารุณี คล้ายแก้ว

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 20:00
  • ทพ.ศรัณย์ วงศ์จรูญโรจน์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ธ.ค. 61
  • ทพญ.ศศิธร จงเจริญใจ

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมจัดฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านทันตกรรมจัดฟัน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 10:30 - 20:00
   • วันพุธ 10:30 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 ธ.ค. 61 และ 2 ม.ค. 62
   • วันพฤหัสบดี 10:30 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ธ.ค. 61 และ 3 ม.ค. 62
   • วันเสาร์ 09:00 - 18:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,2,3,4 ของเดือน
  • ทพญ.ศิริโฉม โตสงวน

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 16:00
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 09:00 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 16:00
  • ทพญ.ศุภานัน สิทธิเนตรสกุล

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมประดิษฐ์
   - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (คลองรากฟัน)
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โรงพยาบาลตำรวจ

   ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2,3,4 ของเดือน (งดออกตรวจ 13 ธ.ค. 61 และ 3 ม.ค. 62)
  • ทพ.สิทธิศักดิ์ สุขวงค์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมรักษารากฟัน
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
  • ทพญ.สุจารี โง้ววัฒนา

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน 09:00 - 18:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,4
  • ทพญ.สุเมธา เอนกสัมพันธ์

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์ช่องปากแม็กซิลโลเฟเชียล
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 20:00
  • ทพ.สุรวี วัฒนกุลจรัส

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมหัตถการ
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 31 ธ.ค. 61
   • วันอังคาร 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 ม.ค. 62
   • วันพุธ 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 ธ.ค. 61 และ 2 ม.ค. 62
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ธ.ค. 61
  • ทพญ.สุริณี วัฒนกุลจรัส

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 3 ม.ค. 62
   • วันศุกร์ 10:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 ธ.ค. 61
  • ทพญ.โสพิศสุดา สุวรรณรุ่งเรือง

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมสำหรับเด็ก
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันอังคาร 13:00 - 20:00
   • วันพุธ 13:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
   • วันพฤหัสบดี 13:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 00:00
  • ทพ.อนุสรณ์ ลิมปิอนันต์ชัย

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก
   การศึกษา

   ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 16:00
  • ทพ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

   แผนก
   - ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ทันตกรรมทั่วไป
   การศึกษา

   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 20:00

โปรโมชั่นประจำเดือน