แผนกไตเทียม

โรงพยาบาลนนทเวช บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไตเทียม เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด เป็นส่วนตัว ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือในกรณีภาวะฉุกเฉินขณะล้างไต

ทีมแพทย์

โปรโมชั่นประจำเดือน