แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียมให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคไตถาวร (มีระบบ on call กรณีฉุกเฉิน) โดยทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้าน ไตเทียมตามมาตรฐานสมาคม พร้อมด้วยทีมนักกำหนดอาหารและเภสัชกร แผนกไตเทียมเปิดให้บริการวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 07.00 - 21.00 น. และวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทีมแพทย์

  • พญ.เจนเนตร มหาสุคนธ์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - แผนกไตเทียม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคไต
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   เกียรติบัตรหลักสูตรการกู้ชีวิตขั้นสูง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 พ.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 09:00 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 18 พ.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 เม.ย. 61และ 19 พ.ค. 61
  • นพ.วิชยุตม์ มุกนนท์

   แผนก
   - คลินิกอายุรกรรม
   - แผนกไตเทียม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์โรคไต
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 13:00
   • วันพุธ 09:00 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 13:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 13:00