ศูนย์ฉุกเฉิน

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉินในผู้ใหญ่ เด็ก สูตินรีเวช กระดูก ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด  เส้นเลือดหัวใจตีบตัน  โรคทางระบบประสาทและสมอง  โรคทางระบบศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทางเดินอาหาร สูติ-นรีเวช และกุมารเวช  รวมทั้งอุบัติเหตุระยะเฉียบพลัน (Acute Trauma) มีทีมแพทย์ประจำให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆ และจากโรงพยาบาลอื่น ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิตด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมแพทย์

  • นพ.กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตและการช่วยฟื้นคืนชีพ

   - การลำเลียงผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

   - การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 06:00 - 18:00
   • วันเสาร์ 06:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 06:00 - 18:00
  • พญ.ฐานธรรมา ทายะพิทักษ์

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 07:00 - 19:00
   • วันอังคาร 07:00 - 19:00
   • วันพุธ 07:00 - 19:00
   • วันพฤหัสบดี 19:00 - 07:00
   • วันศุกร์ 19:00 - 07:00
  • นพ.ดรัณวัชร์ ศิริแก้วกาญจน์

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 06:00 - 18:00
   • วันพุธ 06:00 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 06:00 - 18:00
   • วันศุกร์ 06:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 19:00 - 07:00
  • นพ.ธีระภาพ เสนะวงษ์

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นิติเวชศาสตร์
   การศึกษา

   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:00 - 17:00 หมายเหตุ : หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อแผนกฉุกเฉิน(งดออกตรวจ 3-10 ธ.ค. 61)
  • พญ.วรรณพร พูลธนะนันท์

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - Advanced Cardiovascular Life Support

   - Pediatric Advanced Life Support

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 19:00 - 07:00
   • วันพฤหัสบดี 07:00 - 19:00
   • วันศุกร์ 07:00 - 19:00
   • วันเสาร์ 07:00 - 19:00
   • วันอาทิตย์ 07:00 - 19:00
  • ศ.นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก

   แผนก
   - ศูนย์ฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นิติเวชศาสตร์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต

   ปริญญาเอก ทางพยาธิวิทยา สหรัฐอเมริกา

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางคลีนิกสาขาวิชานิติเวชศาสตร์

   อนุมัติบัตรความรู้ ความชำนาญ ทางนิติเวชศาสตร์ แพทยสภา

   ปริญญาเอกทางพยาธิวิทยา ของสหรัฐอเมริกา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 พ.ย. 61

โปรโมชั่นประจำเดือน