แผนกฉุกเฉิน

บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทุกกลุ่มโรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ,เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ,โรคทางระบบประสาทและสมอง , โรคทางระบบศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ,ทางเดินอาหาร,เป็นต้น ซึ่งทางแผนกฉุกเฉินมีทีมแพทย์ประจำแผนกฉุกฉินซึ่งให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชม.ให้บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากที่บ้าน บริษัทห้างร้านต่างๆด้วยทีมแพทย์ พยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยชีวิต บริการรับผู้ป่วยจากรพ.อื่น ,สนามบิน และจากต่างจังหวัด เพื่อรับการรักการรักษาที่รพ.นนทเวช Stan by งานต่างๆนอกสถานที่

ทีมแพทย์

  • พญ.ฐานธรรมา ทายะพิทักษ์

   แผนก
   - แผนกฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 19:00 - 07:00
   • วันพฤหัสบดี 07:00 - 19:00
   • วันศุกร์ 07:00 - 19:00
   • วันเสาร์ 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00
  • นพ.ดรัณวัชร์ ศิริแก้วกาญจน์

   แผนก
   - แผนกฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 06:00 - 18:00
   • วันพุธ 06:00 - 18:00
   • วันพฤหัสบดี 06:00 - 18:00
   • วันศุกร์ 06:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 19:00 - 07:00
  • นพ.ธีระภาพ เสนะวงษ์

   แผนก
   - แผนกฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นิติเวชศาสตร์
   การศึกษา

   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:30 - 18:30
  • นพ.นภดล อุดมรัศมี

   แผนก
   - แผนกฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 06:00 - 18:00 19:00 - 07:00
   • วันพุธ 19:00 - 07:00
   • วันเสาร์ 06:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 06:00 - 18:00
  • พญ.วรรณพร พูลธนะนันท์

   แผนก
   - แผนกฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - Advanced Cardiovascular Life Support

   - Pediatric Advanced Life Support

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 07:00 - 19:00
   • วันอังคาร 07:00 - 19:00
   • วันพุธ 07:00 - 19:00
   • วันพฤหัสบดี 19:00 - 07:00
  • ศ.นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก

   แผนก
   - แผนกฉุกเฉิน
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นิติเวชศาสตร์
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต

   ปริญญาเอก ทางพยาธิวิทยา สหรัฐอเมริกา

   วุฒิบัตร

   ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางคลีนิกสาขาวิชานิติเวชศาสตร์

   อนุมัติบัตรความรู้ ความชำนาญ ทางนิติเวชศาสตร์ แพทยสภา

   ปริญญาเอกทางพยาธิวิทยา ของสหรัฐอเมริกา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 17:00