แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ที่มีใบประกอบวิชาชีพ รวมถึงพนักงานผู้ช่วยที่ผ่านการอบรมมีใบรับรองจากระทรวงสาธารณสุข สามารถให้บริการด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง สถานที่โปร่งโล่งสบายตา มีห้องทำการรักษาเป็นส่วนตัว ทัศนียภาพสวยงามจากมุมมองชั้นสูงสุดของโรงพยาบาล ครบครันด้วยอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ปลอดภัย ทันสมัย

ทีมแพทย์

  • พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล

   แผนก
   - แผนกกายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   เด็กสมองพิการ

   การฉีด botox ลดเกร็ง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 17:00
  • พญ.นภัสกรณ์ โกมารทัต

   แผนก
   - แผนกกายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - Neurological rehabilitation

   - Spinal cord injury and related syndrome

   - Stroke rehabilitation and dysphagia

   - Musculoskeletal rehabilitation

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
  • พญ.ภัทรียา เอื้อวงศ์ญาติ

   แผนก
   - แผนกกายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - คลื่นเลเซอร์ลดปวด

   - คลื่นกระแทกลดปวด

   - ปักเข็มในกล้ามเนื้อคลายจุดลดปวด 

   - เวชศาสตร์ไขสันหลังบาดเจ็บ

   - กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม 

   - เวชศาสตร์โรคเส้นเลือดสมอง

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
  • นพ.อาทมะ วิเชียรฉาย

   แผนก
   - แผนกกายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - การตรวจเช็คกายอุปกรณ์ เช่น ขาเทียม รองเท้า พลาสติกดามข้อเท้า

   - การวิเคราะห์การเดิน

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 13:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 12:00
  • พญ.อาภารัตน์ สุริยวงศ์พงศา

   แผนก
   - แผนกกายภาพบำบัด
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุมิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   Advance course diabetic wound care  สถาบันราชประชาสมาสัย  กรมควบคุมโรค

   Acupuncture and Moxibustion for doctors course  The Royal Thai Army Medical Department

   Clinical practice of Acupuncture and Moxibustion  Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

   Musculoskeletal Ultrasound Rotational Hands-on Workshop  Asia Oceanian Conference of Physical and Rehabilitation Medicine 2014

   Neurological Examination of the newborn and young infant according to Vojta  International Vojta Gesellschaft e.V.

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคออฟฟิซซินโดรม

   การฝังเข็มรักษาอาการปวด

   การฟื้นฟูภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

   การประเมินภาวะการกลืนลำบากด้วยสารรังสีเคลือบแป้ง

   การฟื้นฟูการทรงตัวในผู้ป่วยสูงอายุ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 17:00