คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก

ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทางด้าน ตา หู คอ จมูก แก่ผู้ใช้บริการ และครอบครัว โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้สร้างความประทับใจที่เกินความคาดหวังของผู้รับบริการ

ทีมแพทย์

  • นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 19:30
   • วันเสาร์ 17:00 - 19:30
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 15:00
  • นพ.กิตติศาสตร์ แตงร่ม

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   การรักษานอนกรน, การผ่าตัดสายเสียง, การผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง จาก Messachusette Eye Ear Infirmary, Havard Medical School

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 19:30
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:30
   • วันศุกร์ 17:00 - 19:30
   • วันเสาร์ 13:00 - 19:30
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 19:30
  • พญ.กิรณา ภัทรธรบุลิน

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขา โสต ศอ นาสิก

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 09:00 - 19:00
  • นพ.จุลินทร์ ทวีวัฒน์มงคล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00
   • วันอังคาร 09:00 - 15:00
   • วันพุธ 09:00 - 15:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 15:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00
  • นพ.ฉัตรชัย พลอยประสิทธิ์

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   - จักษุวิทยา/จักษุวิทยาเด็ก/กล้ามเนื้อตา/ตาเข,ตาเหล่
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • พญ.ชื่นชนก ศรียากูล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา / โรคต้อหิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชื่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ด้านต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:30 - 19:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 มิ.ย. 61
   • วันพุธ 17:00 - 20:00
  • พญ.ชุติมา วงศิวะโรจน์

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา / โรคต้อหิน
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาโรคต้อหิน

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 13:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 10:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 ก.ค. 61
  • นพ.ณรงค์ จิรกุลพัฒนา

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาจักษุวิทยา

   Bascom Palmer Eye Institute department of Ophthalmology of The University of Miami School of Medicine, USA.

   Following ; Oculo-Plastic, Orbital & Lacrimal Surgery and Clinical Assessments. The Royal Victorian Eye & Ear Hospital.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 12:30 - 15:30
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • นพ.ดนัย ธเนศพงศ์ธรรม

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:30 - 19:30
   • วันพุธ 16:30 - 19:30
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • พญ.ดวงรัตน พรหมพงศา

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 มิ.ย. 61
  • พญ.ทักษอร เล้าวงค์

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยกรรมตกแต่งดวงตา โรงพยาบาลซัมซุงเมดิคอลเซนเตอร์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การรักษาโรคกระจกตา

   การผ่าตัดรักษาโรคกระจกตา

   การผ่าตัดแก้ไขสายตา

   การผ่าตัดต้อกระจก

   การผ่าตัดศัลยกรรมรอบดวงตา

    

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 16 เม.ย. 61 ถึง 10 ก.ค. 61
   • วันอังคาร 13:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 17 เม.ย. 61 ถึง 10 ก.ค. 61
  • พญ.ธนิดา วิทยาวิศวสกุล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ต้อเนื้อ

   - ต้อกระจก

   - ยิงเลเซอร์ถุงเลนส์ตาขุ่น 

   - ยิงเลเซอร์เบาหวานขึ้นตา 

   - ยิงเลเซอร์ต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 13:00 - 16:00
  • นพ.ธีระพงษ์ ทังสุบุตร

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

   อนุมัติบัตรแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญสาขากล้ามเนื้อตา

   Certificate in basic science course in Ophthalmology, Standford University, U.S.A.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 19:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 25 มิ.ย. 61
  • คุณนาตยา เนตรนิล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - นักตรวจการได้ยิน
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร
   -
   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 10:00 - 16:00
  • พญ.พรทิพย์ ไตรตรึงษ์ทัศนา

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 12:00
   • วันอังคาร 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 มิ.ย. 61
   • วันพุธ 09:00 - 12:00
  • นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/จักษุวิทยาเด็ก/กล้ามเนื้อตา/ตาเข,ตาเหล่
   การศึกษา

   - Pediatric Ophthalmology & Strabismus, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA

   - Fellowship of International Council of Ophthalmology, ICO (International Council of Ophthalmology)

   - Pediatric Ophthalmology & Strabismus, Thailand

   - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - จักษุวิทยา

   - ต้อกระจก, ต้อเนื้อ

   - จักษุวิทยาเด็ก

   - กล้ามเนื้อตา, ตาเข, ตาเหล่

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 พ.ค. 61 ถึง 30 เม.ย. 62
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 พ.ค. 61 ถึง 30 เม.ย. 62
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 1 พ.ค. 61 ถึง 30 เม.ย. 62
  • นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 19:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 19 มิ.ย. 61
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 19:30
  • นพ.รณกร ปัญจพงษ์

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   - จักษุวิทยา/เรตินา
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   - Research Associate in Vitreous and retina disease, University of California, San Francisco (UCSF)

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา

   - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา  

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ต้อเนื้อและการผ่าตัดต้อเนื้อ

   - ต้อกระจกและการผ่าตัดต้อกระจก ใส่เลนส์ตาเทียม

   - เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

   - จอประสาทตาเสื่อม

   - น้ำวุ้นตาเสื่อม จอประสาทตาฉีกขาด และจอประสาทตาลอกหลุด

   - การรักษาด้วยเลเซอร์จอประสาทตา การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา และการผ่าตัดน้ำวุ้นตาแลัจอประสาทตา

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 17:00 - 19:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
  • พญ.รินทรา หวังวิศวาวิทย์

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - ต้อกระจก และการผ่าตัดต้อกระจก

   - ต้อเนื้อ และการผ่าตัดต้อเนื้อ

   - ตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตา

   - ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา และเลเซอร์จอประสาทตา

   - ตรวจคัดกรองต้อหิน

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • นพ.ลัทธพล ม้าลายทอง

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : ออกตรวจอังคารที่ 1, 3, 5 ของเดือน
  • พญ.วรุณฉัตร อิสริยภัทร์

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

   ประกาศนียบัตรอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 16:00 - 19:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 ก.ค. 61
  • นพ.สมภพ เอี่ยมรัตนกูล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 16:00
   • วันอังคาร 13:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 15:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • นพ.สมศักดิ์ ตันตินิพันธุ์กุล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/เรตินา
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 17:00 - 19:30
  • นพ.สิทธิ ตั้งกิจวงศ์ไพศาล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การผ่าตัดต้อกระจก

   การผ่าตัดต้อเนื้อ

   การปลูกถ่ายกระจกตา

   การผ่าตัดเนื้องอกที่ตาดำ

   การผ่าตัดเนื้องอกที่ตาขาว

   การผ่าตัดแก้ไขสายตา

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 08:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 20:00
   • วันศุกร์ 08:00 - 20:00
   • วันเสาร์ 12:00 - 17:00
  • นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต  นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:30 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 26 มิ.ย. 61
   • วันพุธ 08:30 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • พญ.สุพินดา ลีอมรสิริ

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา / ภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้ความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตรอนุสาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   Certificate form Ocular Immunology/Uveitis Section, department of Ophthalmology Yale School of Medicine, Connecticut USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:30
  • พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา / โรคต้อหิน
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัครสาขาจักษุวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตรสาขาโรคต้อหิน, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00
  • พญ.อินทิรา สุขเพ็ญ

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - จักษุวิทยา/เรตินา
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาจักษุวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   - ประกาศนียบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรค
   โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
   โรคจอประสาทตาหลุดลอก
   โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ
   โรคต้อกระจก
   โรคต้อลม-ต้อเนื้อ
   โรคจักษุทั่วไป
   หัตถการ
   เลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทตา
   ผ่าตัดรักษาจอประสาทตาหลุดลอก
   ฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา
   ผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม
   ลอกต้อเนื้อ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันเสาร์ 16:00 - 20:00
  • นพ.เอกวุฒิ ธนานาถ

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชียวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   Fellow at MEEI, Harvard, Boston, MA., USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 19:30
   • วันเสาร์ 14:00 - 19:30