ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การรักษาโรคด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพราะกระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง หลังการผ่าตัดผ่านกล้อง อาการเจ็บแผลจะน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง การฟื้นตัวจึงเร็วกว่าจำนวนวันที่พักฟื้นในโรงพยาบาลลดลง การลาหรือหยุดงานน้อยลง สามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น

ทีมแพทย์

  • นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวชทั่วไป
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาโรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   สูตินรีเวชทั่วไป, โรคนรีเวชทางเดินปัสสาวะ
   กระบังลมหย่อน ( มดลูกหย่อน ) 
   การควบคุมปัสสาวะผิดปกติ 
   ปัสสาวะเล็ด 
   ผ่าตัดโรคกระบังลมหย่อนผ่านทางหน้าท้องด้วยวิธีส่องกล้อง
   ผ่าตัดรักษาโรคกระบังลมหย่อนทางช่องคลอด โดยการใช้ตาข่ายช่วยยึด 
   ผ่าตัดโรคปัสสาวะเล็ดโดยการใช้ตาข่ายยกท่อปัสสาวะ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 14:00 - 17:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
  • นพ.ประทีป หาญอิทธิกุล

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช / มีบุตรยาก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การรักษาผู้มีบุตรยาก
   -การติดเชื้อ
   -การผ่าตัดผ่านกล้องในช่องท้อง+ในโพรงมดลูก
   -การผ่าตัดแก้หมันหญิง
   -ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง
   -ถุงน้ำรังไข่
   -การผ่าตัดแก้ไข่ท่อนำไข่


   การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   -การตัดมดลูก
   -เนื้องอกมดลูก
   -เนื้องอกรังไข่
   -ซีสต์ที่รังไข่,ช็อกโกแลตซีสต์
   -เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   -ผังผืดในเชิงอุ้งเชิงกราน
   -ท่อนำไข่อุดตัน
   -ติ่งเนื้อ,เนื้องอก,ผังผืดผนังกั้นกลางในโพรงมดลูก
   -ปวดท้องน้อย,ปวดประจำเดือน
   -ระดูมาไม่ปกติ (มาช้า,ไม่มา,มามาก,มากระปริบกระปรอย)

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 9,16 เม.ย. 61 และ 7,14 พ.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 10 เม.ย. 61 และ 1,29 พ.ค. 61
   • วันพุธ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 11 เม.ย. 61
   • วันพฤหัสบดี 15:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 12 เม.ย. 61
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 เม.ย. 61 และ 4 พ.ค. 61
   • วันเสาร์ 10:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 เม.ย. 61 และ 5 พ.ค. 61
  • พญ.วัลย์วิสา ธารไพรสาณฑ์

   แผนก
   - ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
   - ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   - ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - สูติ-นรีเวช / เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / มีบุตรยาก
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

    

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

   อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   ภาวะมีบุตรยาก เด็กหลอดแก้ว 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:30
   • วันพุธ 09:00 - 15:30
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 15:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 3 พ.ค. 61
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 4 พ.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 15:30