ศูนย์รักษ์เต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของผู้หญิงทั่วโลกและเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย ศูนย์รักษ์เต้านมโรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านม ทั้งศัลยกรรมเต้านม รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านเต้านม ที่ประจำศูนย์รักษ์เต้านมที่จะให้คำแนะนำ ในการตรวจค้นหาความเสี่ยงก่อนมีความผิดปกติ การรักษาและให้คำปรึกษาเรื่องเต้านม  “มะเร็งเต้านม รู้เร็ว... รีบรักษา มีโอกาสหายสูง”

ทีมแพทย์

  • พญ.เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลรอยัล นอร์ธ ชอร์, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 10 ธ.ค. 61
   • วันพุธ 16:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 5 ธ.ค. 61
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 18:00
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00 หมายเหตุ : ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1,3,5
  • นพ.ชนินทร์ อภิวาณิชย์

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งและเสริมสร้างเต้านม, European Institue of Oncology

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 14:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 3,10,24 ธ.ค. 61
   • วันอังคาร 13:00 - 16:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 4,25 ธ.ค. 61
   • วันศุกร์ 14:00 - 18:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 พ.ย. 61 และ 7 ธ.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 17:00
  • นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมเต้านม
   - ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 14:00
   • วันอังคาร 09:00 - 13:00
   • วันพุธ 09:00 - 13:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 13:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 14 ธ.ค. 61
  • นพ.ศุภฤกษ์ กมลวัทน์

   แผนก
   - ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมตกแต่ง
   - ศัลยกรรมเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วุฒิบัตริผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 09:00 - 16:00
  • นพ.สันติ โลกเจริญลาภ

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

   ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งและเสริมสร้างเต้านม, Anderson Medical Center, Houston Texas, USA.

   Certificate in Clinical Oncology (CA Stomach), National cancer Center, Tokyo Japan

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   Endoscopy, Laparoscopic Surgery 

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 10:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 2,9,16,23 ธ.ค. 61
  • พญ.อรดี พัฒนะเอนก

   แผนก
   - ศูนย์มะเร็ง
   - ศูนย์รักษ์เต้านม
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - ศัลยกรรมเต้านม
   - ศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

   การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมใหม่หลังผ่าตัดเต้านม

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 16:00 หมายเหตุ : ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2, 4

โปรโมชั่นประจำเดือน