ศูนย์ตรวจการนอนหลับ

อย่าปล่อยให้การนอนหลับของคุณส่งปัญหาแก่คนข้างกาย "นอนกรน" ไม่เพียงแต่รบกวนคนข้างกาย ยังเสี่ยงต่อภาวะ "หยุดหายใจ" ขณะหลับแต่อาจเป็นสัญญาณอันตรายไปสู่โรคอื่นๆ โรงพยาบาลนนทเวชบริการรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะขาดอ็อกซิเจนขณะหลับ ซึ่งเป็นสาเหตุของการนอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (Sleep Test) โดยทำการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกไปจนถึงระยะที่ได้รับการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดชนิดนี้ จะทำในคนที่มีภาวะเพดานในช่องปากอ่อนผิดปกติ สำหรับการผ่าตัดนี้ ส่วนมากจะทำในกรณีที่เป็นมากเท่านั้น

ทีมแพทย์

  • นพ.กิตติศาสตร์ แตงร่ม

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   การรักษานอนกรน, การผ่าตัดสายเสียง, การผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง จาก Messachusette Eye Ear Infirmary, Havard Medical School

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพุธ 17:00 - 19:30
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:30
   • วันศุกร์ 17:00 - 19:30
   • วันเสาร์ 13:00 - 19:30
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 19:30
  • พญ.กิรณา ภัทรธรบุลิน

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขา โสต ศอ นาสิก

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันศุกร์ 09:00 - 19:00
  • นพ.จุลินทร์ ทวีวัฒน์มงคล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

    

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 15:00
   • วันอังคาร 09:00 - 15:00
   • วันพุธ 09:00 - 15:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 15:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00
  • นพ.ชายชัญ บุญญาวรกุล

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 13 ส.ค. 61
   • วันอังคาร 09:00 - 16:00
   • วันพุธ 09:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 09:00 - 16:00
   • วันศุกร์ 09:00 - 15:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 20 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ก.ค. 61 และ 11 ส.ค. 61
  • นพ.ดนัย ธเนศพงศ์ธรรม

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 16:30 - 19:30
   • วันพุธ 16:30 - 19:30
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 21 ก.ค. 61
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 22 ก.ค. 61
  • ศ.นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธ

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   โรคหอบหืด และภูมิแพ้

   ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ

   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 10:30 - 12:00
   • วันอังคาร 10:30 - 12:00
   • วันพุธ 10:30 - 12:00
   • วันพฤหัสบดี 10:30 - 12:00
   • วันศุกร์ 10:30 - 12:00
   • วันอาทิตย์ 13:30 - 15:30
  • นพ.ปรัชญา ภัสสรานนท์

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ  ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 08:00 - 17:00
   • วันอังคาร 08:00 - 17:00
   • วันพุธ 08:00 - 17:00
   • วันพฤหัสบดี 08:00 - 17:00
   • วันอาทิตย์ 08:00 - 17:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 29 ก.ค. 61
  • พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล
   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 16:00 - 19:00
   • วันเสาร์ 12:00 - 15:00
  • นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 17:00 - 19:30
   • วันอาทิตย์ 13:00 - 19:30
  • พญ.สตรีรัตน์ จั่นครุฑ

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ
   การศึกษา

   แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ ศิริราชพยาบาล

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันพฤหัสบดี 17:00 - 21:00
   • วันศุกร์ 17:00 - 21:00
   • วันอาทิตย์ 17:00 - 21:00
  • นพ.สมภพ เอี่ยมรัตนกูล

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 13:00 - 16:00
   • วันอังคาร 13:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 15:00 - 20:00
   • วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00
  • นพ.สิริชัย กิตติชาญธีระ

   แผนก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   - ศูนย์สมองและระบบประสาท
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - อายุรกรรมประสาทวิทยา
   การศึกษา

   - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   - แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

   - แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   วุฒิบัตร

   - วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   - Certificated in International Training Program In Sleep Medicine, Chulalongkorn University

   - ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ

   - โรคผิดปกติจากการนอนหลับ

   - นอนกรน

   - ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)

   - โรคปวดศีรษะ

   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 09:00 - 12:30 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 30 ก.ค. 61
   • วันพุธ 16:00 - 20:00
   • วันพฤหัสบดี 16:00 - 20:00 หมายเหตุ : ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,2,3 ของทุกเดือน
   • วันศุกร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 27 ก.ค. 61
   • วันเสาร์ 09:00 - 20:00 หมายเหตุ : งดออกตรวจ 28 ก.ค. 61
  • นพ.สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา
   -
   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต  นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันอังคาร 08:30 - 12:00
   • วันพุธ 08:30 - 16:00
   • วันพฤหัสบดี 08:30 - 16:00
   • วันเสาร์ 09:00 - 12:00
  • นพ.เอกวุฒิ ธนานาถ

   แผนก
   - คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
   - ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
   สาขาและความเชี่ยวชาญ
   - หู คอ จมูก / โรคเวียนศีรษะ
   การศึกษา

   แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   วุฒิบัตร

   วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชียวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

   Fellow at MEEI, Harvard, Boston, MA., USA.

   โรค/หัตถการที่ชำนาญ
   -
   ประสบการณ์การรักษา
   -
   ตารางการทำงาน
   • วันจันทร์ 17:00 - 19:30
   • วันเสาร์ 14:00 - 19:30

โปรโมชั่นประจำเดือน