ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป คลินิกปัสสาวะผิดปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่...

คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป ให้การบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ และโรคทั่วไปทางระบบปัสสาวะให้การบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอาการปัสสาวะผิดปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

  • 1.การซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ(Physical Examination by Urologist)
  • 2.การตรวจปัสสาวะ เพื่อหาว่ามีเลือด หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urine Analysis)
  • 3.การเก็บปัสสาวะตรวจเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ (Urine Culture)
  • 4.การส่องกล้องดูภายในกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก (Cystoscopy)
  • 5.การเก็บหนองจากท่อปัสสาวะ โดยการตรวจภายในกระเพาะปัสสาวะด้วยวิธีส่องกล้อง(Cystoscope for Pus Culture) จะใช้ในกรณีทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
  • 6.การรักษา : โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบรักษาด้วยยา ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด