ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลนนทเวช เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โดยทีมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์สูง คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป คลินิกปัสสาวะผิดปกติ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่...

คลินิกสุขภาพเพศชาย

การตรวจวินิจฉัยการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • 1.การซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ (Physical Examination by Urologist)
 • 2.การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone Test)
 • 3.การตรวจเลือดเพื่อตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ -รักษาโดยการรับประทานยา
การตรวจวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต
 • 1.การซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ (Physical Examination by Urologist) โดยการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Digital Rectal Exam-DRE)
 • 2.การตรวจปัสสาวะเพื่อหาว่ามีเลือด หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • 3.การตรวจเลือดเพื่อตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
การรักษาโรคต่อมลูกหมาก
 • 1.รักษาโดยการรับประทานยา
 • 2.ตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านอวัยวะเพศ เป็นการตัดชิ้นเนื้อเพื่อให้ปัสสาวะไหลคล่อง (Transurethral Resection of the Prostate – TURP)
 • 3.การใส่ตัวถ่างขยายท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมาก (Prostatic stent) ใช้ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้
 • 4.การผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้เลเซอร์ (Greenlight Laser PVP)
การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • 1.การซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ (Physical Examination by Urologist) โดยการตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Digital Rectal Exam – DRE)
 • 2.การตรวจปัสสาวะเพื่อหาว่ามีเลือดหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • 3.การตรวจเลือดเพื่อตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • 4.การตรวจอัลตราซาวด์ต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasonography) สามารถเห็นต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ
 • 5.การส่องกล้องดูภายในกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก (Cystoscopy)
การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • 1.การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด (Radical Prostatectomy) เป็นการผ่าตัดแบบเปิดเพื่อเอาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด
 • 2.การผ่าตัดโดยใช้กล้อง (Laparoscopic radical Prostatectomy) เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้อง เพื่อเอาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด
 • 3.การตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้องผ่านอวัยวะเพศ เป็นการตัดชิ้นเนื้อเพื่อให้ปัสสาวะไหลคล่อง (Transurethral Resection of the Prostate – TURP)
 • 4.การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือการใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนของร่างกายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยมีแผนกเคมีบำบัด ภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการรักษาโรคมะเร็ง
 • 5.การรักษาด้วยการควบคุม Hormone เพศชาย
การตรวจวินิจฉัยภาวะวัยทองในเพศชาย
 • 1.ซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ (Physical Examination by Urologist)
 • 2.การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone Test) การรักษาภาวะวัยทองในเพศชาย -รักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเพศชายเสริม (Hormone Replacement Therapy)
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบปัสสาวะชาย
การตรวจสุขภาพเพศชาย (Men’s Health Check Up) และการตรวจวินิจฉัย
 • 1.การซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ (Physical Examination by Urologist)
 • 2.การตรวจปัสสาวะเพื่อหาว่ามีเลือดหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (Urine Analysis)
 • 3.การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Digital Rectal Exam -DRE)
 • 4.การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone Test )
 • 5.การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • 6.การตรวจอัลตราซาวด์ต่อมลูกหมากทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasonography ) สามารถเห็นต่อมลูกหมาก และกระเพาะปัสสาวะ
 • 7.การส่องกล้องดูภายในกระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก (Cystoscopy)
 • 8.การตรวจ X-ray ฉีดสีเข้าหลอดเลือดดำ และเมื่อสีขับเข้าทางเดินปัสสาวะ แพทย์จะสามารถเห็นตำแหน่งและความรุนแรงของการอุดกลั้นปัสสาวะ (Intravenous Pyelography - IVP)
 • 9.การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • 10.การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดูอวัยวะและความผิดปกติในช่องท้องทั้งบนและล่าง(CT Whole Abdomen)
 • 11.การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดูอวัยวะและความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ (CT KUB System)
 • 12.การตรวจอัลตราซาวด์ทางเดินปัสสาวะ (Ultrasound KUB System)
การรักษาโรคทางระบบปัสสาวะชาย
 • 1.การผ่าตัดต่อมลูกหมากออกทั้งหมด (Radical Prostatectomy) เป็นการผ่าตัดแบบเปิด เพื่อเอาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด
 • 2.การผ่าตัดโดยใช้กล้อง (Laparoscopic radical Prostatectomy) เป็นการผ่าตัดโดยใช้กล้อง เพื่อเอาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด
 • 3.การตัดต่อมลูกหมาก โดยการส่องกล้องผ่านอวัยวะเพศ เป็นการตัดชิ้นเนื้อเพื่อให้ปัสสาวะไหลคล่อง (Transurethral Resection of the Prostate-TURP)
 • 4.การใส่ตัวถ่างขยายท่อปัสสาวะบริเวณต่อมลูกหมาก(Prostatic stent) ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้
 • 5.การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือการใช้ยาต้านมะเร็ง ซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนของร่างกายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยมีแผนกเคมีบำบัด ภายใต้การดูแลของ ทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการรักษาโรคมะเร็ง