รพ.นนทเวชรับรางวัล Excellent Check Up Award ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018

รพ.นนทเวชรับรางวัล Excellent Check Up Award ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018

   นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช ในนามตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัล Excellent Check Up Award ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Magnolia Ballroom โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ