โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โรงพยาบาลนนทเวช ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สังคมและสาธารณประโยชน์

โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โรงพยาบาลนนทเวช ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สังคมและสาธารณประโยชน์

     โรงพยาบาลนนทเวช จัดการอบรมในโครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงที และปลอดภัย โดยมีคุณเกศกุลวัณย์ ธีระวรวงศ์ ผู้อำนวยการสายการพยาบาล และพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลนนทเวช กล่าววัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับ การอบรมในหัวข้อ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.ดรัณวัชร์ ศิริแก้วกาญจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนนทเวช ที่มาร่วมกันให้ความรู้ ทักษะต่างๆ และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ในช่วงท้ายกิจกรรมยังได้รับเกียรติจาก นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช มอบใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”   ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายาน 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช มีความปรารถนาดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การลงมือปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมและสาธารณประโยชน์