แพคเกจผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

แพคเกจผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64