โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “Big Cleaning week จิตอาสาสู้ COVID-19”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “Big Cleaning week จิตอาสาสู้ COVID-19”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมเดินรณรงค์ภายใต้โครงการ “Big Cleaning week จิตอาสาสู้ COVID-19” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักในการป้องกันสุขภาพตนเองและป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อาทิ เทคนิคการล้างมือ วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง การสังเกตอาการตนเองและผู้ใกล้ชิด พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลนนทเวช