บัตรเครดิตซิตี้ (Citibank)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.2565
● ส่วนลด 5%  ค่าห้อง
● ส่วนลด 5%  ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษบางรายการ)