แผนกตา หู คอ จมูก

แผนกตา หู คอ จมูก

  • รู้จริงเรื่องต้อกระจก (Cataract)

         ต้อกระจก คืออะไร โรคต้อกระจก เกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์ตา โดยปกติเลนส์ตามีลักษณะใส ทำหน้าที่รวมแสงให้ตกลงพอดีบนจอประสาทตา เมื่อเกิดต้อกระจกจอประสาทตารับแสงได้ไม่เต็มที่ทำให้ผู้ป่วยม...