โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “วันล้างมือโลก"

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “วันล้างมือโลก"

   โรงพยาบาลนนทเวช นำโดยนพ.จิระพงค์ อุกะโชค ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมเดินรณรงค์ใน “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือ ในการช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่างๆ ณ โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563