โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)”

   เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (12 ต.ค 61) โรงพยาบาลนนทเวช นำโดยนายแพทย์พรพงษ์ ลักษมีสถาพร ผช.ผอ.รพ.สายการแพทย์ และบริการการแพทย์ ร่วมเดินรณรงค์ใน “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือ ในการช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่างๆ ณ โรงพยาบาลนนทเวช