โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)”

โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)”

   โรงพยาบาลนนทเวช นำโดยนายแพทย์ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ รอง.ผอ.รพ.สายการแพทย์ และบริการการแพทย์ รักษาการ ผจก.ฝ่ายการแพทย์ และรักษาการ ผจก.ฝ่ายบริการการแพทย์ ร่วมเดินรณรงค์ใน “วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day)” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการล้างมือ ในการช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่างๆ ณ โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562