เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N6

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N6