โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรอง JCI Reaccreditation ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรอง JCI Reaccreditation ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลนนทเวช ผ่านการรับรอง JCI Reaccreditation ครั้งที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเขตกรุงเทพตอนเหนือ และจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับการรับรอง

   ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การรับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยมการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI Surveyors Joint Commission International Accreditation Standards  ผ่านช่องทาง Visual Survey ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2563

   Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองโรงพยาบาลคุณภาพที่มีความเป็นเลิศในทุกมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ