โรงพยาบาลนนทเวช รับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยม JCI Surveyors.

โรงพยาบาลนนทเวช รับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยม JCI Surveyors.

     คุณปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การรับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยมการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI Surveyors Joint Commission International Accreditation Standards ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากลปีละกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา ณ โรงพยาบาลนนทเวช ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560