เริ่มต้นช่วงเวลาสำคัญ สู่การเป็นคุณแม่ครรภ์คุณภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช

เริ่มต้นช่วงเวลาสำคัญ สู่การเป็นคุณแม่ครรภ์คุณภาพ กับ โรงพยาบาลนนทเวช

     เริ่มต้นช่วงเวลาที่สำคัญของก้าวแรกสู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่พร้อมเรา โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมกับ บริษัท  มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “คุณภาพแม่ตั้งครรภ์ (ครรภ์คุณภาพ)” ประจำปีเดือนมีนาคม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ที่สนใจในการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว การปฏิบัติตัวในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด การเสริมสร้างพัฒนาการ ลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ตามด้วยกิจกรรมโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ให้ คุณพ่อคุณแม่ได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายร่วมกัน และสามารถนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง พร้อมของที่ระลึกเพื่อคุณแม่และลูกน้อยจากบูธต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช เมื่อเร็วๆ นี้